< návrat zpět

Provozní řád

1) Provozní řád stanovuje základní pravidla využívání areálu "Na kurtech" v období provozu na otevřených dvorcích.

2) Vstup na tenisové dvorce je možný pouze se souhlasem správce. Za neuposlechnutí pokuta až 500 Kč.

3) Vlastní tenisové dvorce jsou určeny výhradně k hraní tenisu. Jejich použití k provozování jiných druhů sportu je zakázáno.

4) Hraní na dvorci je povoleno pouze v odpovídající sportovní obuvi a přiměřeném sportovním oblečení.

5) Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Provozovatel areálu neodpovídá za následky zranění návštěvníků kurtů.

6) Hrací jednotka činí 60 minut.  Do této doby se započítává i úprava dvorce, ve které musí hráči po ukončení hry urovnat dvorec hrablem a dále sítí či kartáčem. Je-li to nutné, musí si hráči před zahájením hry dvorec nakropit. Hraní na suchém dvorci není povoleno.

7) Všichni hráči, kteří zaplatili hrací poplatky, jsou oprávněni využívat šatny a sociální příslušenství. Teplou vodu je nutno užívat s maximální úsporností. Všichni hráči jsou povinni udržovat základní pořádek a čistotu.

8) V šatně jsou k dispozici skříňky.  Do skříněk je povoleno ukládat pouze věci nezbytně související s hraním tenisu (rakety, míče, sportovní oblečení a obuv, hygienické potřeby apod.) a všechny věci do těchto skříněk zamykat. Tenisový klub neručí za ztrátu věcí uložených mimo skříňky v šatnách či koupelnách

9) Každý hráč je povinen provést před vstupem na kurt rezervaci. Náhled na obsazenost jednotlivých kurtů je k dispozici na webových stránkách v záložce rezervace. Registraci lze provést prostřednictvím internetových stránek, mailu nebo telefonicky (kontakty).